ارتباط با برگرلند

آدرس دفتر مرکزی:
تهران، بزرگراه شهید حاج قاسم سلیمانی، خیابان استاد حسن بنای شمالی، نبش کوچه متقی، پلاک ۲واحد ۱
کدپستی: ۱۶۶۵۸۹۴۵۸۳
تلفن: ۲۲۳۳۱۷۴۰
ایمیل: Info@burgerland.com