سالاد سزار با مرغ سوخاری

فروردین 30, 1401

سینه مرغ سوخاری، کاهو، نان تست سیر، پنیر پارمزان، سس سزار