سالاد سزار با مرغ گریل

فروردین 30, 1401

کاهو پیچ، مرغ گریل شده، نان تست سیردار، پنیر پارمزان، سس مخصوص سزار