ساندویچ هات داگ

فروردین 30, 1401

هات داگ پنیری، رلیش مخصوص، پنیر زرد آب شده، نان داغ مخصوص، سس مخصوص