فیله سوخاری استریپس

فروردین 30, 1401

۴ عدد فیله مرغ سوخاری، سس مخصوص، سیب زمینی مخصوص