کوادروپل کینگ برگر

اردیبهشت 24, 1401

برگر گوشت ۱۰۰% خالص، پنیر سفید، گوجه، کاهو، پیاز تازه، سس کینگ، نان برگر تست شده